Moje doświadczenie obejmuje pracę z osobami w różnym wieku i z różnymi problemami:

PRACA Z OSOBAMI DOROSŁYMI

•    Mińskie Centrum Profilaktyki w Mińsku Mazowieckim - prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018 - obecnie)

•    Gabinet prywatny w Warszawie - prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2016 - obecnie)

•    Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze w Łodzi- prowadzenie terapii indywidualnej EMDR i grupowej (2014 - obecnie)

•    Fundacja Gajusz - Poradnia CUKINIA w Łodzi- prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018-2019)

•    Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie - współprowadzenie (w charakterze ko-terapeutki) treningu interpersonalnego oraz intrapsychicznego (2x50h) podczas Programu Pomocy Psychologicznej w Warszawie (2016)

•    Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddział F5 - prowadzenie indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz arteterapii grupowej (2013)

 

•    Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego, Oddział A – prowadzenie indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych (2013)

•    Dom na Osiedlu w Łodzi - prowadzenie arteterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (2012)    

•    Towarzystwo Niepełnosprawnych w Łodzi - prowadzenie spotkań indywidualnych dla osób chorujących psychicznie (2010-2011)            

•    Dom Dziennego Pobytu w Łodzi
- prowadzenie arteterapii dla seniorów (2010)    

 


PRACA Z MŁODZIEŻĄ

•    Mińskie Centrum Profilaktyki w Mińsku Mazowieckim - prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018 - obecnie)

•    Gabinet prywatny w Warszawie - prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018 - obecnie)

•    Fundacja Wspierania Młodzieży Port w Mińsku Mazowieckim - prowadzenie spotkań indywidualnych, interwencji kryzysowych i zajęć grupowych (2009-2010, 2014 - 2018)  

•    Fundacja Gajusz - Poradnia CUKINIA w Łodzi- prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018-2019)


•    Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego  Poradni Leczniczo- Konsultacyjnej Klinik Psychiatrycznych w Łodzi - prowadzenie indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych oraz arteterapii grupowej (2012 – 2013)        

  
•    Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze w Łodzi - prowadzenie arteterapii dla młodzieży z domów dziecka (2012 - 2013)

        

 


PRACA Z DZIEĆMI

•    Mińskie Centrum Profilaktyki w Mińsku Mazowieckim - prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018 - obecnie)

•    Fundacja Gajusz - Poradnia CUKINIA w Łodzi- prowadzenie terapii indywidualnej EMDR (2018-2019)


•    Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci przy Poradni Aga w Warszawie - prowadzenie indywidualnego wsparcia psychoterapeutycznego oraz arteterapii (2013)

•    Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka Małymi Krokami w Warszawie - prowadzenie terapii integracji sensorycznej i psychoterapii indywidualnej (2013 –2014)   
 
•    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie - prowadzenie indywidualnego  wsparcia psychologiczno - pedagogicznego (2013)

•    Pracownia Zintegrowanej Terapii Dziecięcej U Kaczki Dziwaczki w Milanówku - prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci  z FASD (2011)       

•    Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces w Warszawie - prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych podczas obozów terapeutycznych
(2010)