1. Czym jest psychoterapia?


Psychoterapia jest leczeniem duszy – z cierpienia, zmartwień, niepokojów, obsesji, głodu, pustki, niespełnionych pragnień, zawiedzionych miłości i upadłych ideałów. To droga w rozwoju, dialog, bycie w prawdziwym kontakcie z drugim człowiekiem,            tu i teraz.


2. Czy terapia mi pomoże?


Każdy wysiłek włożony w poznanie siebie przynosi efekt. Pierwszy krok, którym jest sięgnięcie po pomoc, jest zmianą. Terapeuta, jako empatyczny świadek towarzyszy w dostrzeganiu, rozumieniu i przyjmowaniu przeżyć i doświadczeń, które do tej pory stanowiły problem. Rezultatem jest zdolność do bliskości i doświadczanie siebie w nowy sposób. Pojawia się przestrzeń wewnętrzna dla spokoju, radości, spontaniczności; rozwija się mądrość i odpowiedzialność za własne życie.

Skuteczność psychoterapii zależy od odpowiedzialnej współpracy pomiędzy pacjentem (klientem) i terapeutą.

Po stronie terapeuty jest:

- postawa zaangażowania, tolerancji i empatii

- dostępność w umówionym czasie

- bezpieczne warunki do pracy osobistej

- czuwanie nad procesem diagnostycznym i psychoterapeutycznym oraz pilnowanie ram i struktury terapii (profesjonalizm)

Po stronie klienta jest:

- motywacja (chęć, decyzja i gotowość aby sobie pomóc)

- regularność (systematyczne przychodzenie na terapię)

- uczciwość względem terapeuty

- wiara w psychoterapię jako wartościowe narzędzie pomocy


3. Czego mogę oczekiwać od terapeuty?


Bycia po stronie klienta. Dyskrecji. Zrozumienia prawdziwych potrzeb, zaangażowania w proces zmiany, akceptacji tego, kim jesteś. Profesjonalizmu i utrzymywania wysokich standardów etycznych.


4. Nie mam zaburzeń psychicznych, więc po co mi psychoterapia?


Najzupełniej zdrowe i szczęśliwe osoby także mogą chodzić do psychoterapeuty, na przykład w celu rozwoju osobistego. Psychoterapia poszerza świadomość siebie i własnych potrzeb, poprzez akceptację i empatię w relacji terapeutycznej. Zwiększa się wolność wyboru oraz skuteczność podejmowanych decyzji. Psychoterapia daje możliwość zmiany niezależnie od skali Twojego problemu.


5. Jakie znaczenie ma nurt i rodzaj psychoterapii?


Nurt nie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na pożądaną zmianę. Znacznie ważniejsza jest relacja terapeutyczna zbudowania na zaufaniu i bliskości z jednoczesnym poszanowaniem granic. Podłożem mojej pracy jest nurt humanistyczno-egzystencjalny. Stosuję skuteczne podejście EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) głównie do pracy z traumą, paniką i zespołem stresu pourazowego, ale także do pomocy w wielu innych trudnościach. Zakładam, że każdy człowiek zawiera w sobie niezbędne rozwiązania w drodze do osiągnięcia szczęścia, a psychoterapia pomaga znaleźć i usunąć przeszkody leżące na tej drodze. Klient decyduje co i w jakim tempie chciałby zmienić, a czego zmieniać nie chce.

6. Jak długo trwa terapia?

Czas terapii i częstotliwość sesji zależy od potrzeb i możliwości klienta. Oferuję terapię krótko i długoterminową. Ustalenie celu, sposobu pracy i czasu trwania terapii odbywa się podczas pierwszych 1-3 sesji.