top of page

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 Czym jest terapia EMDR

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), czyli przetwarzanie i odczulanie za pomocą ruchu gałek ocznych, to kompletna terapia, która w ograniczonym czasie pomaga przepracować skutki trudnych lub bardzo trudnych przeżyć tak, aby nie miały one już dotkliwego wpływu na życie i funkcjonowanie. Terapia prowadzona jest w moim gabinecie psychoterapii w Warszawie. Za jej pomocą możliwe jest leczenie stresu, leczenie nerwicy lękowej oraz fobii.

Umożliwia swobodny przepływ między półkulami mózgu, dzięki czemu trudne i przeszkadzające wspomnienia mogą być przetworzone w takie, które po prostu są. Nawet ostry zespół stresu pourazowego może zostać wyleczony dzięki EMDR.

Efekt zmiany jest odczuwalny już podczas pojedynczej sesji.

 Dlaczego terapia EMDR? 

 Terapia EMDR jest skuteczna w następujących dolegliwościach: 

 • Lęk

 • Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

 • Depresja

 • Przedłużająca się żałoba

 • Zaburzenia osobowości

 • Nadużycia seksualne

 • Zaburzenia odżywiania

 • Niepokojące wspomnienia

 • Dystymia (chroniczne obniżenie nastroju)

 • Zaburzenia dysocjacyjne

 • Ataki paniki

 • Tremy

 • Fobie

 • Uzależnienia 

 • ​Trauma złożona

 

Oferuję leczenie różnych problemów za pomocą terapii EMDR. Podłożem tych zaburzeń mogą być wszelkie niepokojące wydarzenia życiowe, które nie są postrzegane jako traumy. Można nawet sądzić, że nie ma się żadnych traum, jednak występują znaczące trudności w jakimś obszarze życia, które powodują cierpienie. Tak dzieje się między innymi w przypadku DDA. Wtedy również terapia EMDR jest pomocna, wystarczająca i skuteczna.

 Można skorzystać z EMDR, kiedy występują:

 • trudności w relacjach z ludźmi

 • trudności w  czerpaniu radości z życia

 • brak motywacji do działania

 • brak satysfakcji z życia, pracy, związków

 • niemożność zrealizowania określonych celów, marzeń

 

Jak długo trwa leczenie?

Potrzebnych jest 1-3 sesji przygotowujących, aby zrozumieć naturę problemu. Pojedyncza sesja EMDR trwa od 60 do 90 minut. Zazwyczaj 1 lub 2 sesje wystarczają do przepracowania i zamknięcia podjętego wątku. Rodzaj problemu, okoliczności życia i liczba wcześniejszych doświadczeń wpływają na ilość potrzebnych sesji EMDR. Badania wykazały, że przy Zespole Stresu Pourazowego (PTSD) wyeliminowanie objawów następuje w ciągu 3–7 sesji EMDR.

EMDR i trauma

Terapia EMDR wykorzystuje naturalne mechanizmy mózgu na radzenie sobie ze stresem. Jednym z tych mechanizmów jest szybki ruch gałek ocznych występujący podczas fazy snu głębokiego (REM).

Terapia EMDR ma pozytywny wpływ na to, jak mózg przetwarza informacje. Inicjuje i przywraca naturalny przepływ w zablokowanym obszarze. Prowadzi to do wglądu i integracji, poprzez co możliwe jest między innymi leczenie nerwicy, fobii, traum. Dzięki terapii EMDR dokonuje przetworzenia wspomnień traumatycznych w normalne wspomnienia. Po sesji EMDR osoba nie przeżywa już traumy w sposób dotkliwy.

Oczywiste przyczyny traumy

 

 • Ciężkie nadużycie emocjonalne, fizyczne bądź seksualne w dzieciństwie

 • Zaniedbanie, zdrada lub porzucenie

 • Doznanie przemocy lub bycie świadkiem przemocy

 • Ciężkie zranienia lub choroby

 • Wojna

 • Utrata rodziców w dzieciństwie

 

Mniej oczywiste przyczyny traumy 

 • Drobne wypadki samochodowe lub nawet stłuczki, kończące się urazem kręgosłupa szyjnego

 • Inwazyjne zabiegi medyczne bądź stomatologiczne przede wszystkim z udziałem dzieci, kiedy trzeba je znieczulić lub nawet skrępować

 • Upadki lub inne tzw. małe uszkodzenia, przede wszystkim w przypadku dzieci i osób starszych

 • Klęski żywiołowe obejmujące trzęsienia ziemi, tornada, huragany, pożary, powodzie

 • Choroby z wysoką gorączką czy zatruciem

 • Bycie pozostawionym samemu, szczególnie gdy dotyczy to małych dzieci lub niemowląt

 • Przedłużające się unieruchomienie np. gips

 • Wystawienie na skrajne gorąco lub zimno, u dzieci i niemowląt

 • Nagły głośny hałas, głównie gdy dotyczy to dzieci i niemowląt

 • Stres okołoporodowy zarówno dla matki, jak i noworodka

 

TERAPIA EMDR jest zaakceptowana i rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia

Po przeprowadzeniu kilkunastoletnich badań i eksperymentów z zastosowaniem EMDR można z całą pewnością mówić o dużej skuteczności tej metody w redukcji symptomów traumy. Efekty przynosi także leczenie fobii za pomocą EMDR. Opublikowane w 2013 roku przez Światową Organizację Zdrowia "Wytyczne w zarządzaniu warunkami specyficznie związanymi ze stresem" wskazują na różnice w skuteczności dwóch głównych podejść terapeutycznych: Poznawczo-Behawioralnej Terapii Skoncentrowanej na Traumie (CBT) oraz Odczulaniu i Przetwarzaniu za pomocą Ruchów Gałek Ocznych (EMDR).

Wprawdzie celem obu podejść jest redukcja symptomów traumy, jednak w przeciwieństwie do CBT, terapia EMDR nie obliguje do szczegółowego opisu zdarzenia, bezpośredniej konfrontacji z przekonaniami czy typowym dla CBT wykonywaniem ćwiczeń poza sesjami. Kolejnym argumentem na rzecz EMDR jest niewielka ilość zastosowanych sesji. Znaczny spadek symptomów traumy następował już po sześciu sesjach EMDR u ofiar traumy złożonej (powtarzające się trudne doświadczenia). Prowadzono też badania porównujące sesje TERAPII EMDR do farmakoterapii, w których wykazano większą skuteczność TERAPII EMDR pod względem łagodzenia nasilenia objawów, zarówno silnego stresu, jak i depresji.

bottom of page